Statika: a nyugalom művészete

Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.Mi a cég fő profilja?

Bár a kft-t két éve alakítottuk, Korb Ildikóval és Kovács Krisztiánnal már 20 éve, az egyetem elvégzése óta együtt dolgozunk főként acélszerkezetek statikai tervezésén.


Miért pont az acél?

A kilencvenes évek közepétől nagy ütemben indultak meg az ipari, mezőgazdasági beruházások. A magyar piacon is megjelentek azok a gyártók és kivitelezők, akiknek az ajánlata nem a hagyományos építőanyagokra, hanem az acélszerkezetekre szólt. Már a tanulmányaink vége felé kapcsolatban kerültünk egy nemzetközi, könnyűszerkezetes technológiákat kínáló cégek hazai leányvállalatával, illetve a versenyben egyre erősebbnek számító kivitelezővel, a Rutin Kft-vel , amely kifejezetten nagy csarnokok építésére specializálódott. Bevontak minket pl. a Systemline csarnokrendszer fejlesztési munkálataiba is. Szóval korán megtanultuk és megszerettük az acélt, mert egészen új utakat jelöl ki a nagy fesztávú szerkezetek megépítésében. És persze az sem mellékes, hogy erről a területről sorra kaptuk a megbízásokat.

Hogyan lehet manapság a szakmai hálózat szerves és sikeres szereplőjének maradni?

A két évtized referenciái óhatatlanul adnak egyfajta szakmai hírnevet, de a kapcsolattartás, a jó partneri viszony ma is elengedhetetlen. Számunkra elsősorban a tervezőkkel és a gyártókkal fenntartott korrekt kapcsolat hoz munkákat. A beruházó ugyanis először az építészmérnökhöz fordul, ő fogja össze a projektet. Viszont szakmérnökökként minket kérnek fel a tartószerkezet összeállítására, a komplexen egymásra ható erők kiegyensúlyozására, azaz a rendszer nyugalmi állapotának megteremtésére. Ez természetesen igen felelősségteljes munka, hiszen az alapozástól a födémig a mi munkánkon múlik a szerkezet stabilitása. A másik - úgymond - forrásunk a termékek előállítója. Mint pl. a Swedsteel. Ha őket közvetlenül megkeresik egy zöldmezős beruházással, bevonnak minket az előkészítésbe, amelynek során elképzelhető, hogy mi javaslunk egy tervezőt, akivel azután végigvisszük a folyamatot. De van olyan eset is, hogy a gyártóhoz benyújtott tervek alapján működünk együtt a rendszerelemek optimalizációjában.

A statika a története során a szimbolikus, a közösségi később a gazdaságossági igények erőterében, azok kihívásait követve fejlődött: az ókori kupoláktól az ipari forradalom hatalmas gyárépületein át a mai felhőkarcolókig. Milyen elvárások hatnak napjainkban a leginkább a szakmára?

A gazdaságosság mellett a biztonság az egyik legfontosabb kritérium. Tizenöt-húsz éve ugyanis voltak olyan szerkezetösszedőlések, amelyek a közvéleményt és a szakmát egyaránt megrázták. A lengyelországi Chorzówban pl. egy kiállítási csarnok omlott össze 66 ember halálát és 141 ember sérülését okozva. Sátoraljaújhelyen 2003-ban egy gyártóüzem teteje omlott össze szintén a hóteher alatt. A magasabb biztonsági igény szigorúbb szabványokat, előírásokat eredményezett az EU-ban. Ezeknek viszont nem feltétlenül a nagyobb mértékű anyagfelhasználással lehet megfelelni, hanem részletesebb és pontosabb statikai számítások kidolgozásával, illetve a felhasznált elemek optimalizálásával. Szerencsénkre az IT szektor azonnal kiszimatolja, hol lehet új alkalmazásokat bevetni. Ebből következően már olyan szofisztikált számítógépes programok segítik a munkánkat, amelyekkel a modellezés során a legtökéletesebb, legbiztonságosabb variációkat találhatjuk meg. Persze nem csak a tervezési módszerek fejlődnek, hanem - pl. az olyan cégek tevékenysége nyomán, mint a Swedsteel - a gyártási technológiák tökélesedésével egyre nagyobb szilárdságú elemekkel dolgozhatunk, köszönhetően a kifinomult alapanyagoknak és a megújuló geometriai formáknak.
Harmadik mozzanatként még az ipari és mezőgazdasági csarnokok esetében is a designt említeném. Húsz éve csináltunk a termelés számára évente ötven "dobozt". Két ajtó, három ablak és kész. Ma ezzel nem sokra mennénk, mert a legtöbb helyen az ügyfeleket is fogadó irodák, a bemutatótermek, az elárusító részek - igaz szeparáltan - közvetlenül a gyárral vagy a raktárral egy csarnokban működnek. Az építész a megrendelő elvárásai szerint pedig egyre impozánsabb fejépületekkel, izgalmasabb, játékosabb terekkel, nagy üvegfelületekkel, a burkolatokon megjelenő változatos színekkel operál úgy, hogy maga az objektum azért illeszkedjék az épített környezetéhez, ugyanakkor egyedi megjelenésével hordozza azt a bizonyos vállalati üzenet is. Elmondhatjuk tehát, hogy az építészmérnökök fantáziája is magával húzza a statikát.


A közönség tehát az építész munkáját csodálja. Arra nem gondol, hogy mindez nincs a statikus nélkül. Nem hálátlan a szerep?

Sergio Pininfarina lenyűgöző sportkocsiknak álmodott formát, de a motort olyanok adták, mint Enzo Ferrari. A siker közös.


Vannak-e még kiaknázatlan lehetőségek az acél építészeti felhasználásában? Merre tart a gyártmányfejlesztés, amiben a statika szintén komoly szerepet kap?

Az acélnak is megvannak a korlátai, csak azokat még nem látjuk. Ez azt jelenti, hogy akad még feladat bőven, mert ez az anyag a jellemzői, a belső szerkezete és a kis önsúlyához mért nagy teherbírása okán rugalmasan használható. Az egyre tökéletesebb minőség elérésére ugyanakkor folyamatosan szükséges fejleszteni a gyártástechnológiát, hogy a végtermék valóban azt tudja, ami az alapanyagából következhet. De a folyamatnak itt még nincs vége, mert az építőipar innovátorai - ilyen a Swedsteel is - állandóan tökéletesítik a szelemenek, rácsos tartók stb. geometriai formáját az elem teherbírásának növelése érdekében. Ennek következtében gyarapszik az a szortiment, amiből a statikus választhat. A Swedsteelnél pl. minden fesztávra, igényre adottak a megfelelő alkatrészek, akár az alakváltozási, akár a szilárdsági határérték tekintetében gazdaságosan tervezhetünk. Ráadásul szélesíti a lehetőségeinket, hogy pl. a szelemenek optimalizálásba be tudjuk vonni a gyártó szakembereit is. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden egyes tervnél le kell ülnünk a gyártóval, hiszen 22 éves tapasztalattal rendelkezünk, és a Swedsteel termékei az adatokkal, a csomóponti számításokkal egyetemben beépültek azokba a tervezőprogramokba, amelyekkel precízen tudunk dolgozni.


Milyen emlékezetes projektekben működtek együtt?

Természetesen az első közös munka mindig ilyen. A Tauril gyártócsarnokán a természetes fény bejuttatását, továbbá a hő és a füst elvezetését egy bevilágító kupola biztosítja. A polikarbonát donga lábazata az épület gerincéhez kapcsolódik. Ezt eddig élhajlító gépekkel formázták meg. Ennek a mérete viszont behatárolja az alkatrész hosszát, hiszen 3 méter volt a maximum. A Swedsteel azonban kidolgozott egy hengerelési eljárást, amelynél nincs fesztávkorlát. A cég mérnökeivel közösen ezzel a módszerrel építettük fel a speciális lábazatot.
Érdekes műszaki megoldást alkalmaztunk az N-ferrum Kft. kivitelezésében egy gépkocsitárolón. Itt a teljes tetőhéjazatot napelemek adják. A zártszelvényes lábazatra a Swedsteel szelemenjeiből terveztük a másodlagos tartószerkezetet. A tetőburkolatot pedig a szorosan egymás mellé illesztett napkollektorokból állítottuk össze.
Hatalmas födémterheléssel kellett számolnunk egy kétszintes becsehelyi 21.5 méter fesztávolságú 50 méter hosszú baromfifeldolgozó esetében, tudniillik a második szint kialakításához egy négyzetméterenként 700 kg terhelhetőségű födémre volt szükség belső alátámasztás nélküli megoldással. Az épületet alapvetően vasbeton oszlopok tartják. Ezekre fekszenek föl hat méterenként a Swedsteel rácsos tartószerkezetei,amelyek összekötik a pilléreket, és tartják a födémet, hiszen ide csatlakoznak be a belső tér felé tartva a C szelemenek: ennél a csarnoknál sűrűbben, azaz 60 centiméterenként elhelyezve ún. födémfióktartó gerendákként. Mivel nagy fesztávot kellett áthidalniuk, továbbá a fölülről lefelé ható erőknek való ellenállás mellett még az alulról fölszerelt, a hűtőház szigetelését biztosító szendvicspaneleket és egy réteg gipszkartont is meg kellett tartaniuk, felfüggesztést is alkalmaztunk, amit a sátortető megfelelő elemeinél rögzítettünk szinte függőhídszerűen. Erre a rétegre csavaroztuk a jó statikai tulajdonságokkal bíró STR35-ös trapézlemezt. A két szerkezeti elem egymást fixálva került kölcsönhatásba, amennyiben nem csupán a C szelemen tartja a lemezt, de az STR35-ös (35 mm bordamagasságú trapézlemez) is megakadályozza az alatta lévő elemek oldalirányú elmozdulását. A példa azt is jól mutatja, hogy Swedsteeltől a szelemeneken, rácsos tartókon túl olyan elemek statikai teherbíróságával is számolhatunk, mint az említett trapézlemez.

Természetesen ez a födém sem bújhat ki a 30 perces tűzállékonysági és tűzterjedési követelmények terhe alól. Mivel a Swedsteellel közösen ismét igazolni tudtuk, hogy az így megalkotott struktúra a statikai és a tűzvédelmi szabályoknak megfelel, sőt a tűzoltóság szakemberei a helyszínen személyesen is tanulmányozták újszerű rendszerünket, nem volt szükség a költséges tűzálló festésre: a csarnok az elvárt feltételek mellett, de gazdaságosabban valósult meg.
És ebben a tekintetben is jelentős szerepe van a statika tudományának. Minden esetben el kell ugyanis végeznünk a tűzterhelésre vonatkozó számításokat, azaz meghatározni az egyes szerkezeti elemeknek azt a kritikus hőmérsékleti pontját, amelynek elérésekor stabilitásvesztésre lehet számítani. Ha viszont ezek már ki vannak kísérletezve, azaz birtokában vagyunk a hiteles adatoknak, akkor a tűzvédő festék rétegvastagságát mikronnyi pontossággal meg tudjuk adni. Amennyiben tudományos módszerekkel határozzuk meg a szükséges festékmennyiséget, és nem csak úgy, "érzésre" kenjük a gerendákat, jelentős megtakarítást lehet elérni. Viszont az imént említett eset, miszerint el is hagyható a tűzgátló festés, ne keltsen bizonytalanságot a majdani építtetőkben, merthogy ennek a gyakorlatnak a jogosultságát, egy másik, a szelemenek esetében alkalmazott vizsgálati eljárás, az ún. kötél módszer igazolja. Ennek során az alakváltozást előidéző hőnek tesszük ki a terméket, és a kilágyult elemet - mintha csak kötél lenne - húzásra vizsgáljuk. A kapott értékek alapján végezzük az optimális méretezést és azoknak a csomóponti kapcsolatoknak a kialakítást, ahol a szelemen és az acélszerkezet találkozik. Ezeknek a számításoknak a bevetésével a befektető olcsóbban juthat a csarnokhoz és a biztonság is garantált.

A fentiekben ecsetelte az acél jó műszaki tulajdonságait, a statikus és a gyártó közös munkájából fakadó, az egyedi csarnokok építését megalapozó variabilitást, a tűzbiztonságot. Melyek azok a további tényezők, amelyekkel a beruházókat meggyőzné a könnyűszerkezetes építés előnyeiről?

Az acél könnyű, tehát kisebb ráfordítást igényel a szállítása. Mivel a statikus tervei alapján az építkezésre már méretre gyártva kerülnek a szerkezeti elemek, nagyon rövidek az építési határidők. A horganyzás és a korszerű bevonatok ellenállóvá teszik a szerkezetet a korrózióval, illetve a külső mechanikai hatásokkal szemben. Alacsonyak az üzemeltetési költségek, az épületek könnyen karbantarthatóak. A gazdag forma és színválaszték esztétikai szempontból is kifogástalan csarnokok építését teszi lehetővé. A fenntartható fejlődés szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy az acél környezetbarát anyag, amely újrahasznosítható.
Ha a fenti szempontok meggyőzték a leendő beruházókat, akkor nincs más hátra, mint keresni egy innovatív, korrekt, minőségi gyártót: a magam részéről a Swedsteelt ajánlom.

Swedsteel ipari csarnokok

Swedsteel agrár csarnokok

Swedsteel Szakmai Tudástár


További információ és ajánlatkérés:

www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.12.11.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Swedsteel hírek:


Swedsteel - "Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!"
"Az acélszerkezet és a szendvicspanel a nyerő!" 2021.01.13.
Martonosi Zsolt építészmérnök a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének mesteroktatója és a M-MÉRMŰ Bt. építésztervezője az utóbbi években ismerkedett meg a Swedsteel könnyűszerkezetes termékeivel. Együttműködésük nyomán impozáns, bemutatóteremmel egybeépített raktárcsarnok épült Debrecenben, illetve megújult a nagyhírű Vojtina Bábszínház tetőszerkezete is. A tervezőt az együttműködés részleteiről kérdeztük.

Swedsteel - Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége
Acélszerkezeti csomópontok és szellemi kapcsolódások, avagy az építészmérnök, a statikus és a gyártó szakmai szövetsége 2020.11.11.
Az elmúlt harminc évben országszerte számos csarnok épült a szegedi Top-Szerk Bt. tervei alapján, az elmúlt 5 évben ezek közül több is a Swedsteel együttműködésben A tervezőiroda alapítóival, Borbély Andreával és Varga Györggyel beszélgettünk az acélszerkezetekről különböző szakmai aspektusból.

Swedsteel - A Gordiusz csomópontjai
A Gordiusz csomópontjai 2020.11.09.
A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minőségi acél alapanyagokból évi 25 000 m2-nyi épület-vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 10 000 m2-nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemenrendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket legtöbbször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rendelik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral beszélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldásokról, valamint a cége működéséről.

Swedsteel - A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek?
A Swedsteelnél figyelnek arra a bizonyos "patkószegre" is! - Miért fontosak a részletek? 2020.10.05.
Benkovich Attila 2018-ban tervezte meg első közös csarnokát a könnyűszerkezetes csarnokok specialistájának számító Swedsteel-lel. Az okleveles építészmérnök, aki 1980 óta dolgozik tervezőként, Szentendre főépítészeként gyakorlatot szerzett az államigazgatásban és személyesen irányított számos kivitelezést is, 40 éves sokoldalú szakmai tapasztalatairól beszélgetünk.

Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Swedsteel - Precedenst teremtenek
Precedenst teremtenek 2019.07.15.
Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.

Swedsteel - Sporttársakból építőtársak
Sporttársakból építőtársak 2019.06.07.
Volt triatlonisták 2017-ben egy kaposvári családi ház építése során - mint megrendelő és mint tervező - a praktikum, az esztétikum és a gazdaságosság ágaiban nyújtottak nagy teljesítményt. Egyebek mellett a Swedsteel síklemezes tetőrendszerét is segítségül hívva.
Az építkezés részleteiről az épület tulajdonosa, Varga Szabolcs és Nógrádi Tamás építészmérnök, a NOGART Kft. ügyvezetője számolt be.

Swedsteel - Swedsteel termékek a TEKLA programban
Swedsteel termékek a TEKLA programban 2019.03.13.
Az acélszerkezeti tervezők és szerkesztő kollégák körében méltán népszerű 3D konstrukciós tervező programban, a Tekla Structures BIM szoftverben immár elérhetők a Swedsteel termékek is! A Swedsteel-Metecno Kft. és a Construsoft Kft. együttműködésének köszönhetően a Tekla Structures tartalmazza a Swedsteel tartószerkezeti Z-, C-, CI-, U-profilokat és burkolati trapézlemezeket, továbbá a Swedsteel-Metecno típusú szendvicspaneleket is.

Swedsteel - Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen
Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen 2019.03.06.
1500 m2-nyi síklemezes tetőburkolatot kapott a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola egy részét befogadó, illetve a nővérek szállásául is szolgáló épületegyüttes. A PLX termékeket a Swedsteel biztosította.

Swedsteel - Szilárdan, mégis rugalmasan
Szilárdan, mégis rugalmasan 2019.02.14.
Több, mint 10 000 m2-nyi Swedsteel-csarnokot épített csapatával a Kocsis és Társa Bt. az elmúlt másfél évben.
Fából ugyan nem lesz vaskarika, viszont épületasztalosból könnyűszerkezetes, modern fémcsarnokok építője igen. Kocsis János pályája legalábbis ezt bizonyítja. A szakember nyolc közös projekt tapasztalata alapján nyilatkozott az innovatív technikai megoldásokról és a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - "A dohány jó helyre került..."
"A dohány jó helyre került..." 2019.01.10.
Valódi nagycsarnok épült Zalaegerszegen az Országos Dohányboltellátó Kft. megbízásából. 12 méteres magasságával, 36 méteres fesztávolságával és 60 méteres hosszával a 2000 m2-es raktár, illetve a hozzá tartozó 300 m2-es iroda nem csak méretei okán, de a színkompozíciónak és a letisztult felületeknek köszönhetően esztétikai szempontból is impozáns épülete lett az ipari parknak - többek között a Swedsteel jóvoltából.

Swedsteel - Álomlovarda acélcsarnokban
Álomlovarda acélcsarnokban 2018.09.06.
Lovarda a természet lágy ölén. Pontosan ezt álmodta meg Pataki Mátyás, a Lambda System alapítója, aki nemcsak a hétköznapi mókuskerékből szeretett volna kiszabadulni, amikor úgy döntött, hogy beruház egy lovardára, hanem a sportágban sikeres díjugrató lánya számára is kedvezni akart. Szakmabeliként már a kezdetekkor tudta, hogy a minőségi végeredményhez nem célszerű az ár alapján terméket választani.

Swedsteel - Trendi acél tető a társasházakon
Trendi acél tető a társasházakon 2018.08.08.
Az elmúlt lassan két évben az ország több városában jelentek meg ismét toronydaruk, és a szaporodó családi házas építkezések mellett újra a kínálati palettára kerültek nagyobb és kisebb társasházi lakások is. Nem véletlen, hiszen egy jó helyen lévő ingatlan még mindig jó befektetésnek számít. Ebben a tekintetben pedig ma már nem csupán az ár fontos, de a vevők azt is egyre inkább szem előtt tartják, mennyire tartós, minőségi termékekkel épül fel új otthonuk, vagy a befektetésnek szánt ingatlan. Így más tartós műszaki megoldás mellett egyre több tetőre kerül acél alapanyagú, időjárásálló cserepeslemezt, amellyel gyors a kivitelezés.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information