Statika: a nyugalom művészete

Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.Mi a cég fő profilja?

Bár a kft-t két éve alakítottuk, Korb Ildikóval és Kovács Krisztiánnal már 20 éve, az egyetem elvégzése óta együtt dolgozunk főként acélszerkezetek statikai tervezésén.


Miért pont az acél?

A kilencvenes évek közepétől nagy ütemben indultak meg az ipari, mezőgazdasági beruházások. A magyar piacon is megjelentek azok a gyártók és kivitelezők, akiknek az ajánlata nem a hagyományos építőanyagokra, hanem az acélszerkezetekre szólt. Már a tanulmányaink vége felé kapcsolatban kerültünk egy nemzetközi, könnyűszerkezetes technológiákat kínáló cégek hazai leányvállalatával, illetve a versenyben egyre erősebbnek számító kivitelezővel, a Rutin Kft-vel , amely kifejezetten nagy csarnokok építésére specializálódott. Bevontak minket pl. a Systemline csarnokrendszer fejlesztési munkálataiba is. Szóval korán megtanultuk és megszerettük az acélt, mert egészen új utakat jelöl ki a nagy fesztávú szerkezetek megépítésében. És persze az sem mellékes, hogy erről a területről sorra kaptuk a megbízásokat.

Hogyan lehet manapság a szakmai hálózat szerves és sikeres szereplőjének maradni?

A két évtized referenciái óhatatlanul adnak egyfajta szakmai hírnevet, de a kapcsolattartás, a jó partneri viszony ma is elengedhetetlen. Számunkra elsősorban a tervezőkkel és a gyártókkal fenntartott korrekt kapcsolat hoz munkákat. A beruházó ugyanis először az építészmérnökhöz fordul, ő fogja össze a projektet. Viszont szakmérnökökként minket kérnek fel a tartószerkezet összeállítására, a komplexen egymásra ható erők kiegyensúlyozására, azaz a rendszer nyugalmi állapotának megteremtésére. Ez természetesen igen felelősségteljes munka, hiszen az alapozástól a födémig a mi munkánkon múlik a szerkezet stabilitása. A másik - úgymond - forrásunk a termékek előállítója. Mint pl. a Swedsteel. Ha őket közvetlenül megkeresik egy zöldmezős beruházással, bevonnak minket az előkészítésbe, amelynek során elképzelhető, hogy mi javaslunk egy tervezőt, akivel azután végigvisszük a folyamatot. De van olyan eset is, hogy a gyártóhoz benyújtott tervek alapján működünk együtt a rendszerelemek optimalizációjában.

A statika a története során a szimbolikus, a közösségi később a gazdaságossági igények erőterében, azok kihívásait követve fejlődött: az ókori kupoláktól az ipari forradalom hatalmas gyárépületein át a mai felhőkarcolókig. Milyen elvárások hatnak napjainkban a leginkább a szakmára?

A gazdaságosság mellett a biztonság az egyik legfontosabb kritérium. Tizenöt-húsz éve ugyanis voltak olyan szerkezetösszedőlések, amelyek a közvéleményt és a szakmát egyaránt megrázták. A lengyelországi Chorzówban pl. egy kiállítási csarnok omlott össze 66 ember halálát és 141 ember sérülését okozva. Sátoraljaújhelyen 2003-ban egy gyártóüzem teteje omlott össze szintén a hóteher alatt. A magasabb biztonsági igény szigorúbb szabványokat, előírásokat eredményezett az EU-ban. Ezeknek viszont nem feltétlenül a nagyobb mértékű anyagfelhasználással lehet megfelelni, hanem részletesebb és pontosabb statikai számítások kidolgozásával, illetve a felhasznált elemek optimalizálásával. Szerencsénkre az IT szektor azonnal kiszimatolja, hol lehet új alkalmazásokat bevetni. Ebből következően már olyan szofisztikált számítógépes programok segítik a munkánkat, amelyekkel a modellezés során a legtökéletesebb, legbiztonságosabb variációkat találhatjuk meg. Persze nem csak a tervezési módszerek fejlődnek, hanem - pl. az olyan cégek tevékenysége nyomán, mint a Swedsteel - a gyártási technológiák tökélesedésével egyre nagyobb szilárdságú elemekkel dolgozhatunk, köszönhetően a kifinomult alapanyagoknak és a megújuló geometriai formáknak.
Harmadik mozzanatként még az ipari és mezőgazdasági csarnokok esetében is a designt említeném. Húsz éve csináltunk a termelés számára évente ötven "dobozt". Két ajtó, három ablak és kész. Ma ezzel nem sokra mennénk, mert a legtöbb helyen az ügyfeleket is fogadó irodák, a bemutatótermek, az elárusító részek - igaz szeparáltan - közvetlenül a gyárral vagy a raktárral egy csarnokban működnek. Az építész a megrendelő elvárásai szerint pedig egyre impozánsabb fejépületekkel, izgalmasabb, játékosabb terekkel, nagy üvegfelületekkel, a burkolatokon megjelenő változatos színekkel operál úgy, hogy maga az objektum azért illeszkedjék az épített környezetéhez, ugyanakkor egyedi megjelenésével hordozza azt a bizonyos vállalati üzenet is. Elmondhatjuk tehát, hogy az építészmérnökök fantáziája is magával húzza a statikát.


A közönség tehát az építész munkáját csodálja. Arra nem gondol, hogy mindez nincs a statikus nélkül. Nem hálátlan a szerep?

Sergio Pininfarina lenyűgöző sportkocsiknak álmodott formát, de a motort olyanok adták, mint Enzo Ferrari. A siker közös.


Vannak-e még kiaknázatlan lehetőségek az acél építészeti felhasználásában? Merre tart a gyártmányfejlesztés, amiben a statika szintén komoly szerepet kap?

Az acélnak is megvannak a korlátai, csak azokat még nem látjuk. Ez azt jelenti, hogy akad még feladat bőven, mert ez az anyag a jellemzői, a belső szerkezete és a kis önsúlyához mért nagy teherbírása okán rugalmasan használható. Az egyre tökéletesebb minőség elérésére ugyanakkor folyamatosan szükséges fejleszteni a gyártástechnológiát, hogy a végtermék valóban azt tudja, ami az alapanyagából következhet. De a folyamatnak itt még nincs vége, mert az építőipar innovátorai - ilyen a Swedsteel is - állandóan tökéletesítik a szelemenek, rácsos tartók stb. geometriai formáját az elem teherbírásának növelése érdekében. Ennek következtében gyarapszik az a szortiment, amiből a statikus választhat. A Swedsteelnél pl. minden fesztávra, igényre adottak a megfelelő alkatrészek, akár az alakváltozási, akár a szilárdsági határérték tekintetében gazdaságosan tervezhetünk. Ráadásul szélesíti a lehetőségeinket, hogy pl. a szelemenek optimalizálásba be tudjuk vonni a gyártó szakembereit is. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden egyes tervnél le kell ülnünk a gyártóval, hiszen 22 éves tapasztalattal rendelkezünk, és a Swedsteel termékei az adatokkal, a csomóponti számításokkal egyetemben beépültek azokba a tervezőprogramokba, amelyekkel precízen tudunk dolgozni.


Milyen emlékezetes projektekben működtek együtt?

Természetesen az első közös munka mindig ilyen. A Tauril gyártócsarnokán a természetes fény bejuttatását, továbbá a hő és a füst elvezetését egy bevilágító kupola biztosítja. A polikarbonát donga lábazata az épület gerincéhez kapcsolódik. Ezt eddig élhajlító gépekkel formázták meg. Ennek a mérete viszont behatárolja az alkatrész hosszát, hiszen 3 méter volt a maximum. A Swedsteel azonban kidolgozott egy hengerelési eljárást, amelynél nincs fesztávkorlát. A cég mérnökeivel közösen ezzel a módszerrel építettük fel a speciális lábazatot.
Érdekes műszaki megoldást alkalmaztunk az N-ferrum Kft. kivitelezésében egy gépkocsitárolón. Itt a teljes tetőhéjazatot napelemek adják. A zártszelvényes lábazatra a Swedsteel szelemenjeiből terveztük a másodlagos tartószerkezetet. A tetőburkolatot pedig a szorosan egymás mellé illesztett napkollektorokból állítottuk össze.
Hatalmas födémterheléssel kellett számolnunk egy kétszintes becsehelyi 21.5 méter fesztávolságú 50 méter hosszú baromfifeldolgozó esetében, tudniillik a második szint kialakításához egy négyzetméterenként 700 kg terhelhetőségű födémre volt szükség belső alátámasztás nélküli megoldással. Az épületet alapvetően vasbeton oszlopok tartják. Ezekre fekszenek föl hat méterenként a Swedsteel rácsos tartószerkezetei,amelyek összekötik a pilléreket, és tartják a födémet, hiszen ide csatlakoznak be a belső tér felé tartva a C szelemenek: ennél a csarnoknál sűrűbben, azaz 60 centiméterenként elhelyezve ún. födémfióktartó gerendákként. Mivel nagy fesztávot kellett áthidalniuk, továbbá a fölülről lefelé ható erőknek való ellenállás mellett még az alulról fölszerelt, a hűtőház szigetelését biztosító szendvicspaneleket és egy réteg gipszkartont is meg kellett tartaniuk, felfüggesztést is alkalmaztunk, amit a sátortető megfelelő elemeinél rögzítettünk szinte függőhídszerűen. Erre a rétegre csavaroztuk a jó statikai tulajdonságokkal bíró STR35-ös trapézlemezt. A két szerkezeti elem egymást fixálva került kölcsönhatásba, amennyiben nem csupán a C szelemen tartja a lemezt, de az STR35-ös (35 mm bordamagasságú trapézlemez) is megakadályozza az alatta lévő elemek oldalirányú elmozdulását. A példa azt is jól mutatja, hogy Swedsteeltől a szelemeneken, rácsos tartókon túl olyan elemek statikai teherbíróságával is számolhatunk, mint az említett trapézlemez.

Természetesen ez a födém sem bújhat ki a 30 perces tűzállékonysági és tűzterjedési követelmények terhe alól. Mivel a Swedsteellel közösen ismét igazolni tudtuk, hogy az így megalkotott struktúra a statikai és a tűzvédelmi szabályoknak megfelel, sőt a tűzoltóság szakemberei a helyszínen személyesen is tanulmányozták újszerű rendszerünket, nem volt szükség a költséges tűzálló festésre: a csarnok az elvárt feltételek mellett, de gazdaságosabban valósult meg.
És ebben a tekintetben is jelentős szerepe van a statika tudományának. Minden esetben el kell ugyanis végeznünk a tűzterhelésre vonatkozó számításokat, azaz meghatározni az egyes szerkezeti elemeknek azt a kritikus hőmérsékleti pontját, amelynek elérésekor stabilitásvesztésre lehet számítani. Ha viszont ezek már ki vannak kísérletezve, azaz birtokában vagyunk a hiteles adatoknak, akkor a tűzvédő festék rétegvastagságát mikronnyi pontossággal meg tudjuk adni. Amennyiben tudományos módszerekkel határozzuk meg a szükséges festékmennyiséget, és nem csak úgy, "érzésre" kenjük a gerendákat, jelentős megtakarítást lehet elérni. Viszont az imént említett eset, miszerint el is hagyható a tűzgátló festés, ne keltsen bizonytalanságot a majdani építtetőkben, merthogy ennek a gyakorlatnak a jogosultságát, egy másik, a szelemenek esetében alkalmazott vizsgálati eljárás, az ún. kötél módszer igazolja. Ennek során az alakváltozást előidéző hőnek tesszük ki a terméket, és a kilágyult elemet - mintha csak kötél lenne - húzásra vizsgáljuk. A kapott értékek alapján végezzük az optimális méretezést és azoknak a csomóponti kapcsolatoknak a kialakítást, ahol a szelemen és az acélszerkezet találkozik. Ezeknek a számításoknak a bevetésével a befektető olcsóbban juthat a csarnokhoz és a biztonság is garantált.

A fentiekben ecsetelte az acél jó műszaki tulajdonságait, a statikus és a gyártó közös munkájából fakadó, az egyedi csarnokok építését megalapozó variabilitást, a tűzbiztonságot. Melyek azok a további tényezők, amelyekkel a beruházókat meggyőzné a könnyűszerkezetes építés előnyeiről?

Az acél könnyű, tehát kisebb ráfordítást igényel a szállítása. Mivel a statikus tervei alapján az építkezésre már méretre gyártva kerülnek a szerkezeti elemek, nagyon rövidek az építési határidők. A horganyzás és a korszerű bevonatok ellenállóvá teszik a szerkezetet a korrózióval, illetve a külső mechanikai hatásokkal szemben. Alacsonyak az üzemeltetési költségek, az épületek könnyen karbantarthatóak. A gazdag forma és színválaszték esztétikai szempontból is kifogástalan csarnokok építését teszi lehetővé. A fenntartható fejlődés szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy az acél környezetbarát anyag, amely újrahasznosítható.
Ha a fenti szempontok meggyőzték a leendő beruházókat, akkor nincs más hátra, mint keresni egy innovatív, korrekt, minőségi gyártót: a magam részéről a Swedsteelt ajánlom.

Swedsteel ipari csarnokok

Swedsteel agrár csarnokok

Swedsteel Szakmai Tudástár


További információ és ajánlatkérés:

www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.12.11.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Swedsteel hírek:


Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Swedsteel - Precedenst teremtenek
Precedenst teremtenek 2019.07.15.
Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.

Swedsteel - Sporttársakból építőtársak
Sporttársakból építőtársak 2019.06.07.
Volt triatlonisták 2017-ben egy kaposvári családi ház építése során - mint megrendelő és mint tervező - a praktikum, az esztétikum és a gazdaságosság ágaiban nyújtottak nagy teljesítményt. Egyebek mellett a Swedsteel síklemezes tetőrendszerét is segítségül hívva.
Az építkezés részleteiről az épület tulajdonosa, Varga Szabolcs és Nógrádi Tamás építészmérnök, a NOGART Kft. ügyvezetője számolt be.

Swedsteel - Swedsteel termékek a TEKLA programban
Swedsteel termékek a TEKLA programban 2019.03.13.
Az acélszerkezeti tervezők és szerkesztő kollégák körében méltán népszerű 3D konstrukciós tervező programban, a Tekla Structures BIM szoftverben immár elérhetők a Swedsteel termékek is! A Swedsteel-Metecno Kft. és a Construsoft Kft. együttműködésének köszönhetően a Tekla Structures tartalmazza a Swedsteel tartószerkezeti Z-, C-, CI-, U-profilokat és burkolati trapézlemezeket, továbbá a Swedsteel-Metecno típusú szendvicspaneleket is.

Swedsteel - Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen
Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen 2019.03.06.
1500 m2-nyi síklemezes tetőburkolatot kapott a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola egy részét befogadó, illetve a nővérek szállásául is szolgáló épületegyüttes. A PLX termékeket a Swedsteel biztosította.

Swedsteel - Szilárdan, mégis rugalmasan
Szilárdan, mégis rugalmasan 2019.02.14.
Több, mint 10 000 m2-nyi Swedsteel-csarnokot épített csapatával a Kocsis és Társa Bt. az elmúlt másfél évben.
Fából ugyan nem lesz vaskarika, viszont épületasztalosból könnyűszerkezetes, modern fémcsarnokok építője igen. Kocsis János pályája legalábbis ezt bizonyítja. A szakember nyolc közös projekt tapasztalata alapján nyilatkozott az innovatív technikai megoldásokról és a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - "A dohány jó helyre került..."
"A dohány jó helyre került..." 2019.01.10.
Valódi nagycsarnok épült Zalaegerszegen az Országos Dohányboltellátó Kft. megbízásából. 12 méteres magasságával, 36 méteres fesztávolságával és 60 méteres hosszával a 2000 m2-es raktár, illetve a hozzá tartozó 300 m2-es iroda nem csak méretei okán, de a színkompozíciónak és a letisztult felületeknek köszönhetően esztétikai szempontból is impozáns épülete lett az ipari parknak - többek között a Swedsteel jóvoltából.

Swedsteel - Álomlovarda acélcsarnokban
Álomlovarda acélcsarnokban 2018.09.06.
Lovarda a természet lágy ölén. Pontosan ezt álmodta meg Pataki Mátyás, a Lambda System alapítója, aki nemcsak a hétköznapi mókuskerékből szeretett volna kiszabadulni, amikor úgy döntött, hogy beruház egy lovardára, hanem a sportágban sikeres díjugrató lánya számára is kedvezni akart. Szakmabeliként már a kezdetekkor tudta, hogy a minőségi végeredményhez nem célszerű az ár alapján terméket választani.

Swedsteel - Trendi acél tető a társasházakon
Trendi acél tető a társasházakon 2018.08.08.
Az elmúlt lassan két évben az ország több városában jelentek meg ismét toronydaruk, és a szaporodó családi házas építkezések mellett újra a kínálati palettára kerültek nagyobb és kisebb társasházi lakások is. Nem véletlen, hiszen egy jó helyen lévő ingatlan még mindig jó befektetésnek számít. Ebben a tekintetben pedig ma már nem csupán az ár fontos, de a vevők azt is egyre inkább szem előtt tartják, mennyire tartós, minőségi termékekkel épül fel új otthonuk, vagy a befektetésnek szánt ingatlan. Így más tartós műszaki megoldás mellett egyre több tetőre kerül acél alapanyagú, időjárásálló cserepeslemezt, amellyel gyors a kivitelezés.

Swedsteel - Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell
Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell 2018.06.12.
Bár idehaza továbbra is a hagyományos cserepek iránt a legnagyobb a kereslet, mellettük egyre többen keresik a cserepeslemezeket is az új tetők építésekor, vagy a felújítások elvégzésekor - áll a Swedsteel-Metecno friss felmérésben. Azonban korántsem mindegy, hogy az utóbbi technológia esetében milyen minőséget választanak a vásárlók. Az erős árverseny miatt elképesztő minőségi különbségek tapasztalhatók a termékek tartóssága terén.

Swedsteel - Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban
Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban 2018.04.19.
Az éves szinten félmilliárd forint feletti forgalmat elérő, elsősorban kerti, játszótéri, lakberendezési, illetve háztartási termékek gyártásával, értékesítésével foglalkozó NÁDLAND Kft. idén több milliós fejlesztésbe fogott bele. Ennek részeként a közeljövőben adják át a Nógrád-megyei Vizsláson a cég új, 1362 m2-es raktár-és gyártócsarnokát, ahol többfunkciós rugalmas gumiburkolatokat, rugalmas járólapokat fognak előállítani a játszóterek, sportpályák, illetve mezőgazdasági-és ipari létesítmények számára.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.12.08.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő kapacitás, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.10.26.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány. A minőségi munkát garantáló kivitelező vállalkozások többségének már a jövő év első felére is tele van a naptára. Ebben a helyzetben a megoldást a technológiaváltás jelentheti a piaci szereplők számára.