Precedenst teremtenek

Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.
Feltételezhető, hogy a KITE megrendelésére 2018-ban Zalaszentbalázson épített szerelőcsarnok a legmagasabb műszaki elvárásoknak is megfelel. Milyen kihívásokkal szembesültek a kivitelezés során?

A 18 méter fesztávolságú, 36 méter hosszú, három részre (javító üzem, raktár-gépátadó, szociális helyiségek-irodák) tagolt épületben a KITE által forgalmazott John Deere mezőgazdasági gépek javítása, karbantartása folyik. High-tech szerkezetekhez pedig hasonló környezet illik. Ennek megteremtésekor tehát nekünk is a legmodernebb alkalmazásokat kellett bevetnünk, sőt meg is harcolnunk értük.

Amikor a rendelkezésünkre bocsátott tervek alapján belefogtunk az árajánlat elkészítésébe, egyértelmű volt, hogy az abban megadott termékmárkával szemben mi a Swedsteel kínálatából valósítanánk meg a csarnokot. Mivel jól ismerjük a gyártó szortimentjét, amelynek a legapróbb elemei is egy kiválóan átgondolt rendszer részeit képezik, mind a megrendelő, mind a saját érdekeinket figyelembe véve ezt gondoltuk a legtökéletesebb megoldásnak. Viszont ha az eredeti elképzelést más tulajdonságú szerkezetekkel kívántuk helyettesíteni, statikailag és tűzvédelmi szempontból is újra kellett tervezni a struktúrát. A munkát az N-ferrum megbízásából egy tervezőiroda végezte szorosan együttműködve a Swedsteel mérnökeivel. Arra is tekintettel kellett lenni, hogy szerelőcsarnokban daru szállítja a gépekből kiemelt, nagy súlyú alkatrészeket. Éppen ezért a 8.52 méteres vállmagasságú épületnek hatalmas terhelést kell elbírnia, hiszen a váz maga viseli a darupályát tartó konzolokat is.

Ilyen esetekben nem csupán a nagyfokú stabilitás megteremtése a cél, de azt is biztosítani kell, hogy tűz esetén a fém a nagy hőhatás ellenére is megtartsa a teherbíró képességét. Ezt a tűzoltóság és a műszaki hatóságok nagyon szigorúan ellenőrzik. Az általános módszer az, hogy a szerkezeti elemeket tűzgátló festékkel vonják be. És ezen a ponton volt az egyik jelentős újításunk a KITE csarnok esetében a Swedsteellel közösen. A tető szelemenrendszerének és az álmennyezet tartószerkezetének az újratervezéséhez egyedülálló számítási módszert kaptunk a gyártótól. Ennek felhasználásával olyan stabil struktúrát lehetett kialakítani, ahol a szelemenek nem igénylik a tűzgátlóval történő lefestését. Sőt! Bár a hatóságokat nem mindig könnyű meggyőzni az ilyen egyedi megoldások hitelességéről, az adatok számukra is igazolták a statikai megfelelőséget: a biztonságot.

Ezzel a módszerrel több millió forintot takarítottunk meg a beruházónak úgy, hogy semmit nem adtunk föl a minőségi követelményekből.

De a KITE csarnokánál nem ez volt az egyetlen szokatlan megközelítésünk.

Szintén a tűzbiztonsággal van összefüggésben, hogy a fűtött csarnokrészek homlokzatát és tetőzetét PIR habos szendvicspanelből tervezték kialakítani. Ehelyett mi a Swedsteel Superwall PUR magos változatát ajánlottuk szintén speciális beépítési szisztéma mellett. A gyártó útmutatásai alapján sűrűbb csavarozást végeztünk. Az elemeket fűzőcsavarokkal erősítettük meg, és tűzgátló tömítőszalagot használtunk. Ez persze újabb egyeztetést igényelt az engedélyezésre hivatott szakemberekkel, de a felkínált eljárásról ismét kiderült, hogy tökéletesen működik, azaz megfelel az előírásoknak. Bár több munkába és beépített alkatrészbe került, összességében így is olcsóbb lett az épület.Hogyan illesztették össze a fűtött és az ún. hidegcsarnok részeket?

Ez bizony egy újabb izgalmas feladat volt a kivitelező számára, de mi szeretjük a kihívásokat, pláne, ha a Swedsteelt tudhatjuk társunknak. A szervizt, illetve az irodákat és szociális helyiségeket befogadó csarnokrész - nevezzük ezt fogadó felületnek - tetőburkolata a fentiekben már említett, 10 centiméteres szendvicspanelből készült. Ezeknek a fegyverzete egy 38 mm-es trapézbordázatú lemez. (A38/333). A bordázat a gerincre merőlegesen fut, és a csapadékvizet az ereszcsatornákba vezeti. Ehhez a felülethez kellett csatlakoztatni a tetőn a fűtetlen csarnok 45 mm bordamagasságú STR45 jelzetű termékből kialakított fedését. A szigetelt szegmens oldalfalát szintén 10 cm-es szendvicspanelből építettük meg, de ezt egy mikrobordás lemez fedi vízszintes irányban szerelve. A hidegcsarnok homlokzatát pedig a C szelemenekből összeállított ún. másodlagos tartószerkezetre applikált, 20 mm-es trapézlemezek alkotják. A számokból látható, hogy mind a tetőn, mind oldalfalaknál viszonylag jelentős szinteltérésű burkolatváltást adódott. A Swedsteelnek köszönhetően a teljes vízzáróság megtartása és az esztétikai követelményeknek való maradéktalan megfelelés mellett kifogástalanul sikerült. Az általunk készített konszignáció alapján a cég biatorbágyi gyárából ugyanis pontosan illeszkedő lemezek beszerelésével alakítottuk ki az átkötéseket.

Ennél a projektnél a Swedsteel szortimentjének szinte teljes skáláját igénybe vettük: tőlük érkeztek a Z-C gerendák, az STR45-f jelzetű antikondenzációs filcréteggel ellátott trapézlemezek, a szendvicspanelek, ablak és kapuszegélyek, a gerinctakaró, a hófogók, a tetőbiztonsági elemek és persze a komplett esővízlevezető rendszer. Mindezek időben, egyértelműen jelzetezve, méretezve, előregyártva.Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy ez a csarnok az N-ferrum és a Swedsteel közös munkája nyomán megvalósult referenciaépületnek is tekinthető.

Csak a tényeket sorolom. Öt cég pályázott a munkára. A több száz munkaórával összeállított, az újratervezést is magában foglaló 1500 tételt tartalmazó ajánlatunkkal mi nyertünk. Két olyan műszaki megoldást is alkalmaztunk, amelynek helyességéről és megbízhatóságáról a szakhatóságokat is meg kellett győznünk. 2018 októberében fogtunk munkához és decemberben átadtuk a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelő épületet. Jelentősen csökkenteni tudtuk a beruházó költségeit. A beépített svédacél alapanyagú, tűzihorganyzással előállított anyagoknak köszönhetően ehhez a csarnokhoz évtizedekig nem kell hozzányúlni, mert ellenálló a rozsdával és az egyéb környezeti hatásokkal szemben.

A megrendelő olyannyira elégedett, hogy a Kaposváron épülő új, a mostanival szinte egyező egységének építésére kiírt pályázatán is minket hirdetett győztesnek.

Ezek alapján azt csak megkockáztatom, hogy a KITE csarnok valóban példaértékűnek tekinthető napjaink könnyűszerkezetes építészetében, de azt bátran kijelenthetem, hogy az N-ferrum számára a 13 év alatt megalkotott projektjeink közül nem a top tízben, hanem a top egyben a helye.Úgy hírlik, hogy a becsehelyi baromficsomagoló üzem megépítésénél is szükség volt az innovatív, amolyan n-ferrumos - swedsteeles, virtuóz megoldásokra.

Valóban az is érdekes munka volt, hiszen egy 21.5 méter fesztávolságú 50 méter hosszú csarnokot kellett megépíteni úgy, hogy a födémnek - igaz csak 360 négyzetméteren - egy négyzetméterenként 700 kg terhelhetőségű második szintet is meg kell tartania belső alátámasztás nélkül.

Nos, mindehhez kaptunk egy olyan dokumentációt, amit követve nem állt volna meg a "ház". Jött tehát ismét az újratervezés, amely egy tűzgátló festést nem igénylő, ugyanakkor az átlagosnál nagyobb terhelhetőségű, egyedinek mondható födémrétegrendet eredményezett.Mi a titka?

Az épületet alapvetően vasbeton oszlopok tartják. Ezekre fekszenek föl hat méterenként a Swedsteel rácsos tartószerkezetei. Ezek kötik össze a pilléreket és tartják a födémet, hiszen ide csatlakoznak be a belső tér felé tartva a C szelemenek: ennél a csarnoknál sűrűbben, azaz 60 centiméterenként elhelyezve ún. födémfióktartó gerendákként. Mivel nagy fesztávot kell áthidalniuk, továbbá a fölülről lefelé ható erőknek való ellenállás mellett még az alulról fölszerelt, a hűtőház szigetelését biztosító szendvicspaneleket és egy réteg gipszkartont is meg kell tartaniuk, felfüggesztést is alkalmaztunk, amit a sátortető megfelelő elemeinél rögzítettünk szinte függőhídszerűen. Erre a rétegre csavaroztuk a jó statikai tulajdonságokkal bíró STR35-ös trapézlemezt. A két szerkezeti elem egymást fixálva került kölcsönhatásba, amennyiben nem csupán a C szelemen tartja a lemezt, de az STR35-ös (35 mm bordamagasságú trapézlemez) is megakadályozza az alatta lévő elemek oldalirányú elmozdulását. Erre a felületre került egy gipszrostlap járófelület, ami nem csak jó tűzállósággal, de nagy teherbíró képességgel is rendelkezik. Magát a konkrét járófelületet pedig egy linóleum borítás adja. Természetesen ez a födém sem bújhat ki a 30 perces tűzállósági követelmények terhe alól. Mivel a Swedsteel szakemberei ismét igazolni tudták, hogy az így megalkotott struktúra a statikai és a tűzvédelmi szabályoknak megfelel, sőt a tűzoltóság szakemberei a helyszínen személyesen is tanulmányozták újszerű rendszerünket, itt sem volt szükség a költséges tűzálló festésre: a csarnok az elvárt feltételek mellett, de gazdaságosabban valósult meg.

Az elmondottak alapján tehát elfogadom a virtuóz jelzőt, de nem a szerénytelenség okán, hanem mert azt vallom, hogy a bravúros mutatvány - pl. a zenében is - rengeteg munkát, tanulást, szellemi értéket, profizmust és - nem utolsó sorban - felfedezői bátorságot feltételez, ugyanakkor a további gyakorlat számára precedenst is teremt. A Swedsteel mechanikai szempontú tűzvédelmi megközelítései, amelyek bizonyos épületrészeken a vegyi kezelést tudják kiváltani, és amelyek elfogadtatásáért meg is kellett küzdeni, egy következő csarnoknál már manifesztumként szolgálhatják az újabb ügyfél, illetve az ellenőrző hatóságok meggyőzését. És ahogyan szólista sincs zenekar nélkül, az N-ferrum se lehetne ilyen sikeres a Swedsteel nélkül. Növekedésünket 30 százalékban annak köszönhetjük, hogy már csak velük dolgozunk.

Ha áttételesen is, de már a játékot említette, ne feledkezzünk meg egy újabb unikális munkáról, tudniillik a zobori Kalandozoo élményparkról, ahol Magyarország egyetlen hullámvasútjához rendeltek önöktől kisebb csarnokokat.

Már csak azért is öröm erről beszélni, merthogy itt gyerekek számára dolgozhattunk az acéllal, amely nem csak komoly üzemcsarnokok alkotóanyaga lehet, de modern, letisztult formák, játékos eleven színvilág is teremthető velük. Mivel a rozsdaállóságot fokozó bevonatok különböző árnyalatokban állnak rendelkezésre, egy vidámabb kompozíció érdekében Zoboron mi használtuk az antracitot, a bordót és a zöldet is a kiszolgáló és a fogadó épületeken. Bár az előbbieknél jóval kisebb alapterületekről van szó, mégis sokféle terméket építettünk be. A gépészet helyiségének szigetelését szendvicspanel falazat és tető kialakításával oldottuk meg. A hullámvasút fogadó épületét a Swedsteel Z és C profiljai tartják, valamint trapézlemezei burkolják, és Biatorbágyról érkeztek a kiegészítők is - természetesen.

"Természetesen!" Ez azt jelenti, hogy az önök számára nincs alternatívája a Swedsteelnek?

Pillanatnyilag nincs.

Csak pillanatnyilag?

A válasz nagyon egyszerű. Szakemberek és vállalkozók vagyunk. Kemény konkurenciaharc közepette kell boldogulnunk. Ebben találtunk nagyszerű partnerre a Swedsteelben. Számunkra azonban nem a név fontos, hanem az a fajta mentalitás, amit a csapat képvisel. Ez testesül meg abban, hogy csak a legjobb anyagokkal dolgoznak, nagy választékot alakítottak ki, ezeket rendszerekbe szervezik, innovatívak, egészen kifinomult és up to date mérnöki tudás adódik a termékeikhez, és kifogástalan a vevők kiszolgálása is. Ezek a dolgok számunkra létkérdések. Ha elégedett az ügyfél, akkor újabb megrendelésekre számíthatunk. Ha nekünk van munkánk, a Swedsteelnek is van. Persze ez már fordítva is igaz. És bizony egzisztenciális mozzanatként jelenik meg a beruházó számára is. Nem véletlenül hangsúlyoztam többször is az újratervezés kifejezést. Tudom, hogy nem csak az N- ferrummal fordul elő az, hogy gyakran "íróasztal szagú" tervek fogadják az árajánlatkérések során. Ez nem feltétlenül a tervezők hibája. Ha magukra maradnak, ha nem eléggé járatosak a praxisban, ha nincs széles körű termékismeretük, akkor a gyengécske terveket valahogyan a kivitelezőnek kell ellensúlyoznia. Ilyenkor jön a barkácsolás, kerül elő a hegesztőgép meg a lángvágó. De ez már régen rossz! Ha a dokumentációban pl. nincs megadva, hogy előfuratozott szelemenekkel is lehet dolgozni, kezdődhet a helyszíni fúrás-faragás, növekszik a hibalehetőség. Telik az idő, csúszik az átadás, később indulhat a termelés, halmozódik az élőmunka-költség, ami pl. az egyik legsúlyosabb tétel a költségvetésben. Ha viszont - mint a felsorolt példákból látjuk - egy kivitelező ismeri azt a komplex szolgáltatáscsomagot, amit a Swedsteel nyújtani képes, a saját és a megrendelője érdekében is az újratervezés mellett fog kardoskodni, mert ebben a konstellációban szervesen együttműködik a tervezés, a gyártás és a kivitelezés: a mérnöki iroda szellemi befektetése összeolvad a Swedsteel know-howjával, a kivitelező tapasztalatával. Minden kompatibilis. Az építő vállalatnak egy ilyen előkészítettségi fokon már nincs más dolga, mint villámgyorsan a helyszínen - kis leegyszerűsítéssel élve - pár villáskulccsal összeszerelni az alkatrészeket, amelyekből egy a funkciónak, az előírt műszaki paramétereknek megfelelő, korszerű és tartós épület jön létre, ami pont ennek a szoros együttműködésnek válik hírvivőjévé is egyben. Ráadásul - ezt is ritkán említik - egy olyan mobil szisztéma lesz adott, amit a tulajdonos alkalomadtán akár szét is szereltethet, és egy másik helyen ismét felállíthat. Nem ez a leggazdaságosabb, a legkézenfekvőbb az összes szereplő számára a 21 században? Nem ez a jövő? Nem ez a fenntartható fejlődés egyik eklatáns megközelítése?

A válaszokat a megrendelők józan belátására bízom.


További információ és ajánlatkérés:

svedacel.hu
www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.07.15.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Swedsteel hírek:


Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Swedsteel - Precedenst teremtenek
Precedenst teremtenek 2019.07.15.
Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.

Swedsteel - Sporttársakból építőtársak
Sporttársakból építőtársak 2019.06.07.
Volt triatlonisták 2017-ben egy kaposvári családi ház építése során - mint megrendelő és mint tervező - a praktikum, az esztétikum és a gazdaságosság ágaiban nyújtottak nagy teljesítményt. Egyebek mellett a Swedsteel síklemezes tetőrendszerét is segítségül hívva.
Az építkezés részleteiről az épület tulajdonosa, Varga Szabolcs és Nógrádi Tamás építészmérnök, a NOGART Kft. ügyvezetője számolt be.

Swedsteel - Swedsteel termékek a TEKLA programban
Swedsteel termékek a TEKLA programban 2019.03.13.
Az acélszerkezeti tervezők és szerkesztő kollégák körében méltán népszerű 3D konstrukciós tervező programban, a Tekla Structures BIM szoftverben immár elérhetők a Swedsteel termékek is! A Swedsteel-Metecno Kft. és a Construsoft Kft. együttműködésének köszönhetően a Tekla Structures tartalmazza a Swedsteel tartószerkezeti Z-, C-, CI-, U-profilokat és burkolati trapézlemezeket, továbbá a Swedsteel-Metecno típusú szendvicspaneleket is.

Swedsteel - Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen
Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen 2019.03.06.
1500 m2-nyi síklemezes tetőburkolatot kapott a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola egy részét befogadó, illetve a nővérek szállásául is szolgáló épületegyüttes. A PLX termékeket a Swedsteel biztosította.

Swedsteel - Szilárdan, mégis rugalmasan
Szilárdan, mégis rugalmasan 2019.02.14.
Több, mint 10 000 m2-nyi Swedsteel-csarnokot épített csapatával a Kocsis és Társa Bt. az elmúlt másfél évben.
Fából ugyan nem lesz vaskarika, viszont épületasztalosból könnyűszerkezetes, modern fémcsarnokok építője igen. Kocsis János pályája legalábbis ezt bizonyítja. A szakember nyolc közös projekt tapasztalata alapján nyilatkozott az innovatív technikai megoldásokról és a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - "A dohány jó helyre került..."
"A dohány jó helyre került..." 2019.01.10.
Valódi nagycsarnok épült Zalaegerszegen az Országos Dohányboltellátó Kft. megbízásából. 12 méteres magasságával, 36 méteres fesztávolságával és 60 méteres hosszával a 2000 m2-es raktár, illetve a hozzá tartozó 300 m2-es iroda nem csak méretei okán, de a színkompozíciónak és a letisztult felületeknek köszönhetően esztétikai szempontból is impozáns épülete lett az ipari parknak - többek között a Swedsteel jóvoltából.

Swedsteel - Álomlovarda acélcsarnokban
Álomlovarda acélcsarnokban 2018.09.06.
Lovarda a természet lágy ölén. Pontosan ezt álmodta meg Pataki Mátyás, a Lambda System alapítója, aki nemcsak a hétköznapi mókuskerékből szeretett volna kiszabadulni, amikor úgy döntött, hogy beruház egy lovardára, hanem a sportágban sikeres díjugrató lánya számára is kedvezni akart. Szakmabeliként már a kezdetekkor tudta, hogy a minőségi végeredményhez nem célszerű az ár alapján terméket választani.

Swedsteel - Trendi acél tető a társasházakon
Trendi acél tető a társasházakon 2018.08.08.
Az elmúlt lassan két évben az ország több városában jelentek meg ismét toronydaruk, és a szaporodó családi házas építkezések mellett újra a kínálati palettára kerültek nagyobb és kisebb társasházi lakások is. Nem véletlen, hiszen egy jó helyen lévő ingatlan még mindig jó befektetésnek számít. Ebben a tekintetben pedig ma már nem csupán az ár fontos, de a vevők azt is egyre inkább szem előtt tartják, mennyire tartós, minőségi termékekkel épül fel új otthonuk, vagy a befektetésnek szánt ingatlan. Így más tartós műszaki megoldás mellett egyre több tetőre kerül acél alapanyagú, időjárásálló cserepeslemezt, amellyel gyors a kivitelezés.

Swedsteel - Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell
Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell 2018.06.12.
Bár idehaza továbbra is a hagyományos cserepek iránt a legnagyobb a kereslet, mellettük egyre többen keresik a cserepeslemezeket is az új tetők építésekor, vagy a felújítások elvégzésekor - áll a Swedsteel-Metecno friss felmérésben. Azonban korántsem mindegy, hogy az utóbbi technológia esetében milyen minőséget választanak a vásárlók. Az erős árverseny miatt elképesztő minőségi különbségek tapasztalhatók a termékek tartóssága terén.

Swedsteel - Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban
Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban 2018.04.19.
Az éves szinten félmilliárd forint feletti forgalmat elérő, elsősorban kerti, játszótéri, lakberendezési, illetve háztartási termékek gyártásával, értékesítésével foglalkozó NÁDLAND Kft. idén több milliós fejlesztésbe fogott bele. Ennek részeként a közeljövőben adják át a Nógrád-megyei Vizsláson a cég új, 1362 m2-es raktár-és gyártócsarnokát, ahol többfunkciós rugalmas gumiburkolatokat, rugalmas járólapokat fognak előállítani a játszóterek, sportpályák, illetve mezőgazdasági-és ipari létesítmények számára.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.12.08.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő kapacitás, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.10.26.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány. A minőségi munkát garantáló kivitelező vállalkozások többségének már a jövő év első felére is tele van a naptára. Ebben a helyzetben a megoldást a technológiaváltás jelentheti a piaci szereplők számára.

Swedsteel - Villámrajtot vett a Swedsteel és kivitelező partnerének építőipari tandemje
Villámrajtot vett a Swedsteel és kivitelező partnerének építőipari tandemje 2017.09.12.
A nyeregben a német követelményi szintekre beállított Volton-Bau Zrt. méltó párjára talált az alapanyaggyártó és fejlett építéstechnológiát értékesítő Swedsteel-Metecno Kft.-ben. Első szakaszgyőzelmüket az Adval Tech (Hungary) Kft. szekszárdi ipari parkja új üzemi nagycsarnokának megépítésével szerezték.