Acélos kapcsolat - statika és az acél


Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.


Kis tájékozottsággal egy-egy ikonikus épületünkről már az első látásra megmondjuk, hogy Ybl, Schulek, Lechner vagy éppen Makovecz munkája. Arról viszont, aki a belső szerkezeti elemekben egymásnak feszülő erőket képes volt kiegyensúlyozni, nyugalmi állapotba hozni, és ezzel akár évszázadokra biztosítani a struktúra stabilitását, viszont rendszerint kevesebbet tudunk. Nem hálátlan a szerep? Lehet a statikusnak is egyéni stílusa?

A hármas szaltót ugró artistának is mindig kell egy megbízható untermann. Igaz, a taps nem az övé, de a felelőssége óriási. A produkcióban elválaszthatatlanok. A statikus tevékenysége sem igazán látványos, hiszen szűkebb mezsgyén mozog, lévén a tervezőtől kapott koncepció, a fizika és a matematika szabályai által kijelölt úton haladhat. Mivel nem esztétizál, a stílusa, az egyedisége megmutatására esetleg az olyan nagyobb műtárgyak tervezésekor van mód, mint pl. a hidak. A mindennapok tömegtermelésében viszont a jól bevált gyakorlaton alapuló módszerek mellett érdemes maradni. Persze a folyamatosan változó külső körülményekre tekintettel az eljárások megválasztásában rugalmasnak és kreatívnak kell lenni, mert ha pl. bizonyos okok miatt éppen olcsóbbá válik a munkaerő, akkor olyan, munkaigényesebb csomóponti csatlakozásokat lehet alkalmazni, amelyek csökkentik az anyagszükségletet, de nem kockáztatják a stabilitást. Ha a szakmunka túlontúl drágul, akkor pl. több anyaggal számolunk, és hasonló, egyszerűbben szerelhető csomópontokat tervezünk. Szóval - bár a statikus valóban az építészet szürke eminenciása - soha nem tévedhet. Hibáján emberi életek múlhatnak. Ráadásul szakmánk története, mindig is meghatározza az építészek lehetőségeit, és a társadalmi elvárások nyomán töretlenül fejlődik. Az ókorban pl. felmerült a minél nagyobb fedett közösségi terek iránti vágy, az egyre nagyobb fesztávok áthidalásának problematikája. Erre a statika a kupolával felelt. Gondoljunk csak a Pantheonra vagy a Hagia Sophiára. A gótika vékonyabb tartófalakat akart - többek között a nagyobb és jobban bevilágító ablakok kialakíthatósága okán? Feltalálták a támpilléres megtámasztást. A századfordulón New Yorkban az égbe szöktek a telekárak, erre megalkották a toronyházak statikáját. És még számos példát lehetne említeni.

Milyen közösségi kívánalmak, üzleti megfontolások hatnak napjainkban a statikára?

Egyértelműen a gazdaságosság és a környezetvédelem néhol egymásnak feszülő érdekeinek az erőterében kell érvényesítenünk manapság a statika törvényeit. Fontos pl. hogy minél több újrahasznosítható anyaggal dolgozzunk, hogy az épület üzemeltetése környezetkímélő legyen. A beruházó ugyanakkor elvárja a gyors munkát, a tartósságot, a jó ár-értékarányt a mihamarabbi megtérülést. Nem véletlen, hogy évtizedek óta acélszerkezeteket tervezek. Ennek az anyagnak a megjelenése ugyanis új kapukat nyitott meg a statika előtt. Ha csak a fenti szempontok szerint vizsgáljuk a könnyűszerkezetes építészetet, láthatjuk, hogy szinte minden kritériumnak megfeleltethető: kevesebb gázolaj pöfög a szállításkor, igen rövidek az építési határidők, az acél nem hulladékként végzi, hiszen ismét beolvasztható. Ha az üzem esetleg költözni kényszerül, a csarnok máshol is újra összeszerelhető stb. A társadalmi elvárások és a statika új irányai pl. tökéletesen megmutatkoznak az ún. KKV csarnokokban. A fejlesztőmérnökök ugyanis kitalálták, hogyan lehet a kisebb, közepes csarnokok építésekor a nagyobbaknál másodlagos tartószerkezeti elemként felhasznált vékonyfalú karcsú acél szelvényekből létrehozni a főtartó vázszerkezetet is. Kisebb befektetés a beruházónak, takarékosabb anyagfelhasználás, kevésbé terhelt környezet. Ebben az esetben tisztán a statika elégített ki egy gazdaságossági és környezetvédelmi igényt.

Ha a statikusnak a szerkezeten belüli erőhatásokat kell kiegyenlítenie, akkor - ennek analógiájára - az is elmondható, hogy magának az épületnek viszont az adott kontextussal szükséges összhangban lennie. A mondatai azt üzenik, hogy erre a feladatra az acélt meglehetősen jó eszköznek tartja. Bizonyára nem véletlen, hogy a Facebook-profiljának borítóképén az Eiffel-torony díszeleg.

A pályám az egyetem elvégzése után, azaz jó húsz éve az acélcsarnokok tervezéséhez kötődik: erre szakosodtam. Az acél ugyanis rugalmasan, sokoldalúan használható az építészetben. Az iparban és a mezőgazdaságban egyre inkább olyan objektumokra van igény, amelyek tágas belső tereket foglalnak magukban, azaz általában nagy fesztávolságokkal jellemezhetőek. Ezeknek az áthidalására az acél az anyagszerkezete miatt tökéletesen alkalmas. A betonnal szemben pl. a húzást és a nyomást is képes felvenni, bírja a hajlítást.

A fém építőanyagok általánosan jó mechanikai tulajdonságai mellett bizonyára az is fontos, hogy ki a gyártó. Ennek tükrében indokolt, hogy Ön évek óta szoros munkakapcsolatban áll a biatorbágyi gyártóbázissal is rendelkező Swedsteellel: sok közös projekten dolgoznak együtt. Honnan a kapcsolat?

Még az egyetemen ismerkedtem meg Kotormán Istvánnal, a cég egyik vezető mérnökével. Barátságunk, szakmai kapcsolatunk évtizedek óta "acélos". Az informális tényezőkön túl persze az nagyon fontos, hogy a Swedsteel kizárólag minőségi svédacél alapanyagokat használ, és jelentős innovációkkal rendelkezik - egyebek mellett - az acélszelemenek geometriájának kialakítása terén. A megfelelő forma kikísérletezése ugyanis statikai szempontból nagyon sokat képes hozzáadni a gerenda teherbíráshoz és az alkalmazhatósági területeinek gyarapításához. A másodlagos tartószerkezeteimet főként a Swedsteel Z és C szelemenjeiből állítom össze. Ugyanakkor szívesen alkalmazom korszerű tetőrendszereiket is.
Egy algyői 860 m2-es lovardára pl. az ilyen jellegű csarnokoknál szokatlan, meredek hajlásszögű kontyolt tetőt állítottunk össze. Kecskeméten az új parkettagyár, amely a fa könnyű éghetősége okán veszélyes üzemnek számít, 3700 m2-es gyártócsarnoka R15 tűzvédelmi követelményű tetőhéjazati rendszert kapott. Domaszéken 1080 m2-es mezőgazdasági tárolóépületet terveztem, ahol a szelemenek optimalizálásában - mint eddig oly sokszor - Kotormán István nyújtott segítséget. Mindszenten egy 450 m2-es kisebb csarnok épült, ami jól példázza, hogy már egy egyszerű, funkcionális építmény esetében is egyre gyakrabban merülnek fel magasabb esztétikai igények. Ezt a csarnokot sem lehet majd összekeverni másikkal, hiszen egyedi vonásként a falazott szociális blokk kissé túllóg az homlokzaton.

Az említett projektek azt mutatják, hogy bár a funkciók nagyjából hasonlóak, tárolók, feldolgozó üzemek, gyárak, de a statikai megoldások mégis mindenütt mások. Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a siker egyik feltétele ebből következően a tervező és a gyártó rugalmas és kreatív kooperációja?

Húsz éve tervezek csarnokokat, de két egyforma nincs közöttük. Eltérőek a környezeti hatások, a belső térkihasználás specifikációi, az energetikai paraméterek, megváltoztak a tartószerkezeti szabványok, és még sorolhatnám. Paradox módon az egyediség mégis jól kitalált standardokra alapozódik a gyártó és a statikus szempontjából egyaránt. A Swedsteelnél alaposan átgondolt típustermékek sorakoznak a szelemenektől a burkolati rendszerekig gazdag szortimentben. A statikus részéről adottak a számítási módszerek, csomóponti kialakítások és az egyéb gyakorlatok. A két halmaz kombinációja mégis a választási lehetőségek sokaságát, így a variabilitás magas fokát eredményezi. És ebben nagyon nagy szerepe van a Swedsteelnek, hiszen a munkánkhoz magas szintű műszaki támogatást nyújtanak szakmai táblázatok, szoftverek, kalkulátorok és mérnöki tanácsadás formájában.
Segítik a statikust a döntéselőkészítésben, számítási metódusok megadásában, az alkalmazott szelvények és azok kiosztásának optimalizálásában. Sok tervező kolléga szeret megállni a kiviteli tervek készítésénél, hiszen az utolsó fázis, a gyártmánytervezés már olyan gyakorlati tudást és számítógépes hátteret igényel, amivel nem rendelkeznek. Ha választani lehet, akkor én viszont szeretem végigvinni a tervezést az koncepciótervektől a legrészletesebb gyártmánytervezésig. Ekkor minden egyes alkatrészt külön-külön megrajzolok, azaz megalkotom az elemtervet, amit utána az összeállítási, illetve szerelési terv követ. Ilyenkor szintén jól jön, hogy a Swedsteel csomóponti megoldásait lehet használni.
Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol pl. én tudok a segítségükre lenni - mondjuk vázlattervek elkészítésével. Ahogyan történt pl. egy orosházi mezőgazdasági előtároló épület, illetve egy Csongrád megyei lovarda esetében, ahol az előzetes tervekkel a beruházónak adtunk fogódzókat az épületük elképzeléséhez és a költségek becsléséhez. Ebből ugyanakkor az is következik, hogy pontosabb adatok, egyértelműbb elképzelések alapján a gyártó is a megrendelő szándékaihoz jobban illeszkedő ajánlatot tud összeállítani.
Segédkezet nyújtottam a Swedsteelnek abban is, hogy termékei felhasználóbarát módon jelenjenek meg a Tekla Structure programban, mely jelenleg a világon piacvezető szoftver az acélszerkezetek tervezésében. A statika fejlődése mostanában ugyanis főként a munkamódszereiben manifesztálódik. A tervezői szoftverek fantasztikus ütemben fejlődnek a kapacitás tekintetében, és egyre kifinomultabb lehetőségeket nyújtanak a tervezőknek mind a számításokban, mind pedig a modellezésben. Használatuk napjainkban a statikus részéről a korrekt üzleti magatartás alapfeltétele, hiszen a piac által elvárt tervezési minőség és sebesség csak ilyen módszerekkel biztosítható. Nem mindegy tehát, hogyan integrálódnak a Swedsteel termékei egy ilyen népszerű programba.
Dinamikus és kölcsönös kapcsolatunkban számomra a legfontosabb mégis az, hogy a munkámhoz megbízható és hasznos információkat szolgáltatnak, korrekt, optimalizált megoldást javasolnak - ráadásul mindig a legrövidebb időn belül.
Ezek birtokában végül, persze én döntöm el, hogy mi kerül a terveimbe, hiszen a felelősség az enyém, de egy ilyen partnerrel, amely azon kevés cégek egyike, amellyel évek óta töretlen a bizalmam, ennek a súlya sem annyira nyomasztó.

http://csarnok.swedsteel-metecno.com/ipari
http://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu


További információ és ajánlatkérés:

svedacel.hu
www.swedsteel-metecno.com
www.swedsteel.hu


A Swedsteel-Metecno-ról


A Swedsteel technikai és piaci szakmai know-how-t nyújt a könnyűszerkezetes tető- és falburkolati rendszerek, az acél anyagú szerkezetek és csapadékvíz-elvezető rendszerek területén. A Metecno Csoport 1961 óta globális szinten a szendvicspanel-gyártás piacvezető vállalata. A világ 15 országában működtet gyártóegységeket, és éves szinten 20 millió négyzetméter tetőt állít elő.

A Swedsteel-Metecno 2015-ben nyitotta meg magyarországi értékesítési központját, illetve rá egy évre három és félmilliárd forintos beruházásból létrehozta első, jelenleg negyven főt foglalkoztató magyarországi gyárát Biatorbágyon, ahonnan az egész kelet-közép-európai régiót ellátják a Swedsteel könnyűszerkezetes tűzi horganyzott acéltermékekkel.2019.11.07.

Swedsteel-Metecno HírekSwedsteel-Metecno Csomóponti gyűjteménySwedsteel-Metecno TermékválasztékSwedsteel-Metecno Szendvicspanel választékSwedsteel-Metecno Műszaki adatlapokPartnerekSwedsteel-Metecno Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Swedsteel hírek:


Swedsteel - A dabasi csarnoképítő
A dabasi csarnoképítő 2020.03.12.
Generálkivitelezéssel és tervezéssel foglalkozik a Patina Építő Zrt., amelynek története több, mint negyedévszázados múltra tekint vissza.

Swedsteel - Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők
Fékezhetetlen statikusok, megfékezett erők 2020.02.10.
Extrém tervezési helyzetekben is sikeresnek bizonyult a Construct-Plan Kft. tervezőiroda és a könnyűszerkezetes építőanyagok specialistájának számító Swedsteel párosa. Az együttműködésük eredménye a Békés megyei régióban épült számos acélcsarnok szerkezetében biztosítja az egymásra ható erők egyensúlyát és a biztonságot. A kooperáció részleteiről kérdeztük Bánfi Ádám statikust, a Construct-plan Kft. alapító ügyvezetőjét.

Swedsteel - Vigyázat! Nagyfeszültség!
Vigyázat! Nagyfeszültség! 2020.02.10.
Feszített tempóban tervezi az acélcsarnokokat a Bal-arch Kft. - elsősorban a villamosipar számára. Jelentős számú megrendeléseik közül sokat a Swedsteel profiljainak, termékeinek betervezésével valósítanak meg. A tervezőiroda és a gyártó kapcsolatát a szűkös határidők ellenére sem a feszültség, hanem a konstruktív és hatékony együttműködés jellemzi. Balogh László építészmérnökkel, az iroda vezetőjével beszélgettünk.

Swedsteel - "Kell egy csapat!"
"Kell egy csapat!" 2019.12.11.
Idén a saját kapacitásbővítésére épített könnyűszerkezetes csarnokot a Swedsteel szinte teljes termékpalettájának felhasználásával az N-ferrum Kft. Nagykanizsán. A 2006-ban id. Nemes János halálának évében alakult, az ő szellemi, szakmai öröksége jegyében formálódó, kezdetben betonacél szereléssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó, a piac elvárásainak változását folyamatosan szem előtt tartó, bő évtizede acélszerkezeti csarnokok komplett kivitelezésével foglalkozó cég ügyvezetőjét, Nemes Jánost kérdeztük a beruházás és a kivitelezés részleteiről.

Swedsteel - Statika: a nyugalom művészete
Statika: a nyugalom művészete 2019.12.11.
Izgalmas mérnöki kihívásokkal teli, gazdaságos, praktikus, biztonságos és esztétikus csarnokok hirdetik országszerte az RKK Team Kft. és a Swedsteel Kft., azaz a statikai iroda és a könnyűszerkezetes épületelemek, rendszerek gyártójának együttműködését. A két terület elválaszthatatlan viszonyáról kérdeztük Rezeli Csabát, az RKK Team vezetőjét.

Swedsteel - Acélos kapcsolat – statika és az acél
Acélos kapcsolat – statika és az acél 2019.11.07.
Egyre több impozáns, gazdasági felhasználású acélcsarnok hirdeti országszerte a könnyűszerkezetes épületek specialistájának számító, hazai gyártóbázissal rendelkező Swedsteel piaci térhódítását. Ezeknek - az általában nagy fesztávolságú - épületeknek a sikeres megvalósítása azonban nem csupán a kiváló termékek függvénye, de komoly statikai tervezőmunkát is feltételez. Az algyői General Statika Bt. ezen a területen, továbbá gyártmánytervezésben és tervezői programok fejlesztésében is eredményesen működik együtt a Swedsteellel.>
Kovács Lászlót, a tervezőiroda tulajdonosát kérdeztük a szakma fejlődési irányairól, illetve a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok
Swedsteel vékonyfalú acél szelvények - Z-C-U profilok 2019.10.07.
A vékonyfalú hidegen alakított acél szelvények alkalmazása régóta elterjedt a magasépítésben. A "vékonyfalú" elnevezés a kis lemezvastagságra (t<4mm), a "hidegen alakítás" a gyártástechnológiára utal. A kis lemezvastagságok miatt kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének, tartósságának biztosítása, ennek érdekében igen gyakori a tűzihorganyzott acél alapanyagok használata. A vékonyfalú acél szelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények).

Swedsteel - Stabil partnerség, stabil csarnokok
Stabil partnerség, stabil csarnokok 2019.09.10.
A közel 4 000 m2-es Tauril Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. új üzem-, és logisztikai csarnokát a Stabil Kft. valósította meg, amelynél a Swedsteel volt a beszállítója.
A kivitelező az a Stabil Kft. volt, amelynek tulajdonosa, Papp Zoltán annak idején az "Év Acélszerkezeti Nívódíját" is elnyerő Rutin Kft. igazgatójaként, olyan projektek megvalósításában vett részt, mint a müncheni Allianz Aréna vagy a Budapest Aréna. Az acélépületek tervezésében, gyártásában és a könnyűszerkezetes technológia alkalmazásában évtizedes tapasztalatokkal bíró szakembert kérdeztük az építés részleteiről, illetve a Swedsteellel való kapcsolatáról.

Swedsteel - Precedenst teremtenek
Precedenst teremtenek 2019.07.15.
Bár a Swedsteel és az N-ferrum szakemberei a könnyűszerkezetes építészet határait feszegetik innovatív megoldásaikkal, a megrendelők elégedettek. Az acélszerkezeteket gyártó, biatorbágyi üzemmel rendelkező cég, illetve a magyar tulajdonú családi vállalkozásból kinőtt kivitelező kft. két év alatt több mint egy tucat csarnokot hozott tető alá. Voltak köztük olyanok is, amelyek irányadó esetként szolgálhatnak a szakma számára.
A részletekről Nemes János, az N-ferrum Kft. tulajdonos ügyvezetője beszél.

Swedsteel - Sporttársakból építőtársak
Sporttársakból építőtársak 2019.06.07.
Volt triatlonisták 2017-ben egy kaposvári családi ház építése során - mint megrendelő és mint tervező - a praktikum, az esztétikum és a gazdaságosság ágaiban nyújtottak nagy teljesítményt. Egyebek mellett a Swedsteel síklemezes tetőrendszerét is segítségül hívva.
Az építkezés részleteiről az épület tulajdonosa, Varga Szabolcs és Nógrádi Tamás építészmérnök, a NOGART Kft. ügyvezetője számolt be.

Swedsteel - Swedsteel termékek a TEKLA programban
Swedsteel termékek a TEKLA programban 2019.03.13.
Az acélszerkezeti tervezők és szerkesztő kollégák körében méltán népszerű 3D konstrukciós tervező programban, a Tekla Structures BIM szoftverben immár elérhetők a Swedsteel termékek is! A Swedsteel-Metecno Kft. és a Construsoft Kft. együttműködésének köszönhetően a Tekla Structures tartalmazza a Swedsteel tartószerkezeti Z-, C-, CI-, U-profilokat és burkolati trapézlemezeket, továbbá a Swedsteel-Metecno típusú szendvicspaneleket is.

Swedsteel - Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen
Új elegáns, korcolt Swedsteel tető az egyházi műemléképületen 2019.03.06.
1500 m2-nyi síklemezes tetőburkolatot kapott a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola egy részét befogadó, illetve a nővérek szállásául is szolgáló épületegyüttes. A PLX termékeket a Swedsteel biztosította.

Swedsteel - Szilárdan, mégis rugalmasan
Szilárdan, mégis rugalmasan 2019.02.14.
Több, mint 10 000 m2-nyi Swedsteel-csarnokot épített csapatával a Kocsis és Társa Bt. az elmúlt másfél évben.
Fából ugyan nem lesz vaskarika, viszont épületasztalosból könnyűszerkezetes, modern fémcsarnokok építője igen. Kocsis János pályája legalábbis ezt bizonyítja. A szakember nyolc közös projekt tapasztalata alapján nyilatkozott az innovatív technikai megoldásokról és a gyártóval való kapcsolatáról.

Swedsteel - "A dohány jó helyre került..."
"A dohány jó helyre került..." 2019.01.10.
Valódi nagycsarnok épült Zalaegerszegen az Országos Dohányboltellátó Kft. megbízásából. 12 méteres magasságával, 36 méteres fesztávolságával és 60 méteres hosszával a 2000 m2-es raktár, illetve a hozzá tartozó 300 m2-es iroda nem csak méretei okán, de a színkompozíciónak és a letisztult felületeknek köszönhetően esztétikai szempontból is impozáns épülete lett az ipari parknak - többek között a Swedsteel jóvoltából.

Swedsteel - Álomlovarda acélcsarnokban
Álomlovarda acélcsarnokban 2018.09.06.
Lovarda a természet lágy ölén. Pontosan ezt álmodta meg Pataki Mátyás, a Lambda System alapítója, aki nemcsak a hétköznapi mókuskerékből szeretett volna kiszabadulni, amikor úgy döntött, hogy beruház egy lovardára, hanem a sportágban sikeres díjugrató lánya számára is kedvezni akart. Szakmabeliként már a kezdetekkor tudta, hogy a minőségi végeredményhez nem célszerű az ár alapján terméket választani.

Swedsteel - Trendi acél tető a társasházakon
Trendi acél tető a társasházakon 2018.08.08.
Az elmúlt lassan két évben az ország több városában jelentek meg ismét toronydaruk, és a szaporodó családi házas építkezések mellett újra a kínálati palettára kerültek nagyobb és kisebb társasházi lakások is. Nem véletlen, hiszen egy jó helyen lévő ingatlan még mindig jó befektetésnek számít. Ebben a tekintetben pedig ma már nem csupán az ár fontos, de a vevők azt is egyre inkább szem előtt tartják, mennyire tartós, minőségi termékekkel épül fel új otthonuk, vagy a befektetésnek szánt ingatlan. Így más tartós műszaki megoldás mellett egyre több tetőre kerül acél alapanyagú, időjárásálló cserepeslemezt, amellyel gyors a kivitelezés.

Swedsteel - Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell
Tetőt épít, felújít, ezt mindenképpen tudnia kell 2018.06.12.
Bár idehaza továbbra is a hagyományos cserepek iránt a legnagyobb a kereslet, mellettük egyre többen keresik a cserepeslemezeket is az új tetők építésekor, vagy a felújítások elvégzésekor - áll a Swedsteel-Metecno friss felmérésben. Azonban korántsem mindegy, hogy az utóbbi technológia esetében milyen minőséget választanak a vásárlók. Az erős árverseny miatt elképesztő minőségi különbségek tapasztalhatók a termékek tartóssága terén.

Swedsteel - Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban
Több milliós új gyártócsarnokot adtak át Nógrádban 2018.04.19.
Az éves szinten félmilliárd forint feletti forgalmat elérő, elsősorban kerti, játszótéri, lakberendezési, illetve háztartási termékek gyártásával, értékesítésével foglalkozó NÁDLAND Kft. idén több milliós fejlesztésbe fogott bele. Ennek részeként a közeljövőben adják át a Nógrád-megyei Vizsláson a cég új, 1362 m2-es raktár-és gyártócsarnokát, ahol többfunkciós rugalmas gumiburkolatokat, rugalmas járólapokat fognak előállítani a játszóterek, sportpályák, illetve mezőgazdasági-és ipari létesítmények számára.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.12.08.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő kapacitás, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány.

Swedsteel - A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban
A technológiaváltás pótolhatja a munkaerőhiányt az építőiparban 2017.10.26.
Az idei második negyedévben több mint 65 ezer állás volt betöltetlen a hazai nemzetgazdaságban. A képzett munkaerő hiánya egyre több szektorban okoz gondot a vállalatoknak, ami miatt csúsznak a projektzárások, illetve az új beruházások. Az építőiparban akár már holnap 3500 ember kezdhetne el dolgozni, annyira szükség van a dolgos kezekre. Ráadásul, az ágazaton belül nemcsak a kivitelezésben dolgozó bádogosokból, tetőfedő szakemberekből nincs elegendő, de már a tervezés fázisában, sőt az építőipari termékek gyártásánál is egyre erőteljesebben érezteti hatását a munkaerőhiány. A minőségi munkát garantáló kivitelező vállalkozások többségének már a jövő év első felére is tele van a naptára. Ebben a helyzetben a megoldást a technológiaváltás jelentheti a piaci szereplők számára.