Kérdések és válaszok a Saint Gobain Épületenergetikai
Program használatáról
weber
Lemezről történő telepítéskor a Hőtechnikai modul telepítésekor hibaüzenet:
    Hiba: írásra történő megnyitáskor. Terranova 90 apx. és Rétegrend ajánló /terranova apx.

Nem jelenik meg a "Fűzd össze" és a "Listák" menüpont, így nem tudok Rétegrendeket a tervhez csatolni.
A Rétegrend-szerkesztőből áthozott falak kitöltése mindig ugyanolyan.
A belső födémeket miért kell más fóliára tenni, mint a pince és padlásfödémet?
Az "Épületfizikai mód"-ba lépve eltűnik az Északjel illetve a program nem veszi figyelembe.
Szilárdtest műveletek elvesznek a konvertálás során.
Az ArchiCAD programban az épülethély kialakítása során a falak összecsúsznak.
Miért kell a helyiségpecséteket lerakni és szintmagassághoz igazítani?
A helyiségpecsétek elhelyezése és szintmagassághoz igazítása során eltűnnek a falak és a födémek.
Az Energetikai programban a szerkezetek hőátbocsátási tényezője 6.0, és nem módosítható.
Az Energetika programban fordítva jelennek meg a rétegrendi összetevők, a külső oldali rétegek vannak belül, okozhat ez gondot?
Az Energetikai program minden nyílászáró hőnyereségét ÉSZAKI irányultsággal veszi figyelembe. így a téli hőnyereség jóval kisebb.
Pillanatnyilag az ajtóknál a program minden esetben északot vesz figyelembe és nem számol hőnyereséggel.


Lemezről történő telepítéskor a Hőtechnikai modul telepítésekor hibaüzenet: Hiba: írásra történő
megnyitáskor. Terranova 90 apx. és Rétegrend ajánló /terranova apx.


Ezt a hibajelzést két okból kaphatja:

1. mert a telepítést a CD meghajtóra szerette volna kérni. Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor egy nem írható meghajtóra szeretne valamit felmásolni (telepíteni). Kérem a telepítési könyvtár kiválasztásakor válasszon másik könyvtárat.
2. Az ArchiCAD ahová telepíteni szeretne már fut és nem engedi az álományokat módosítani. Kérem, csukja le az ArchiCAD-et és próbálja meg a telepítést újra.


Nem jelenik meg a "Fűzd össze" és a "Listák" menüpont, így nem tudok Rétegrendeket a tervhez csatolni.

Az ArchiCAD9 és ArchiCAD 10 verziók már dinamikus menüsorral rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a menüt Ön saját arculatára szabhatja. Sajnos ennek a lehetőségnek a következménye, hogy a frissen telepített ArchiCAD menüsorából több parancsot kivettek a fejlesztők, hogy a program átláthatóbb legyen. Az így nem látható (de létező) paraméterek megjelenítéséhez, kérem nyissa meg a "Beállítások / Munkakörnyezet" ablakot és állítsa át a munkakörnyezetet "Profi" felhasználóra. Esetenként ekkor sem jelenik meg automatikusan a "Hozzáfűz parancs", ezt a "Fájl extrák" menüpont alatt találhatja meg (AC10).


A Rétegrend-szerkesztőből áthozott falak kitöltése mindig ugyanolyan.

A rétegrend-szerkesztőből származó rétegrendek kitöltésének megjelenítését még a Rétegrendszerkesztőben adhatja meg. Ha ott jól beállította egy szerkezet megjelenítést, akkor az fog látszani az ArchiCAD-ben is.
Sajnos vektoros kitöltésnél még előfordulhat ez a probléma akkor is, ha a beállított értékek megfelelőek. Ezen dolgozunk, remélhetőleg 2007 április végére a hibát kiküszöböljük.


A belső födémeket miért kell más fóliára tenni, mint a pince és padlásfödémet?

A belső (fűtött terek közti) födémeket nem szabad a számításban figyelembe venni, mert azok nem épülethatároló szerkezetek. Ezeket a födémeket külön fólián kell kezelni vagy az épületfizikai módban törölni. Amennyiben ezek a szerkezetek a számításban bennmaradnak, az meghamisítja a számítást (pozitívan módosítja a térfogat-felület arányt).


Az "Épületfizikai mód"-ba lépve eltűnik az Északjel illetve a program nem veszi figyelembe.

Az Északjelet kérem helyezze vagy a külső falak fóliájára vagy adjon meg egy olyan fóliát, amelyet az egyéb szerkezeteknek tart fent. Ebben az esetben az északjel megfelelően konvertálódik majd épületfizikai módba.
Amennyiben az északjel így sem jelenne meg az "Épületfizikai mód"-ban, akkor azt újra lehelyezheti. A program az északjelet mindenképp figyelembe veszi.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az energetikai megoldás csak az "SGWT_Eszakjel" elemet elemzi, az ArchiCAD könyvtárban találhatóakat, illetve más egyedi északjeleket nem.


Szilárdtest műveletek elvesznek a konvertálás során.

Az ArchiCAD modell konvertálása után sajnos az összes szilárdtest művelet törlődik, mivel az operátor elemek is másolásra kerülnek és ezzel elvesztik operátor szerepüket. A konvertálás után konvertált elemekkel nem lehet megismételni a szilárdtest műveleteket, mivel az elemek vastagsága "0" lesz és a "0" vastagságú operátor elemek nem hatnak a cél elemekre. Utóbbi problémára a megoldás, hogy nyissa ki az eredeti ArchiCAD operátor elemek fóliáját, végzze el újra a szilárdtest műveleteket az eredeti operátor elemmel, majd rejtse el a fóliát újra.


Az ArchiCAD programban az épülethély kialakítása során a falak összecsúsznak.

A programot úgy szerettük volna kialakítani, hogy ezeket a műveleteket a megoldás magától megcsinálja, de sajnos a gyakorlat azt mutatta, hogy automatizmussal az esetek túlnyomó többségében nem lehet meghatározni a szükséges vágásokat. Ezért kénytelenek voltunk lemondani erről a lehetőségről. Bizonyos esetekben a falak összecsúsznak a konvertálás során, az alaprajzon "Ctrl + egérklikk" billentyűkombinációval tudja ezeket a túlnyúlásokat levágni.
Sajnos ez, ha sokszor kell végigmenni a folyamaton valóban kellemetlen lehet, de reményeink szerint egy adott tervet az építész csak 2-3 alkalommal kell, hogy végigvigyen ezen a folyamaton.


Miért kell a helyiségpecséteket lerakni és szintmagassághoz igazítani?

A helyiségpecsétek térfogata határozza meg a teljes fűtött épület-térfogatot. Amennyiben ezek a helyiségpecsétek nem érnek össze a 3D modellen az a térfogatot csökkenti és ezzel a számítás térfogat-felület arányát módosítja.


A helyiségpecsétek elhelyezése és szintmagassághoz igazítása során eltűnnek a falak és a födémek.

A falak és a födémek nem tűnnek el, csak a "Helyiségpecsétek lehelyezése" vagy a "Helyiségpecsétek szintmagassághoz igazítása" menüpontnál a 3D megjelenítési mód megváltozik. Az ArchiCAD ennnél a pontnál minden szerkezetet átlátszóvá tesz és csak a kontúrvonalával jellemez valamint a helyiségpecsétet 3D-ben megjeleníti és színezi. Ekkor az ablakok és ajtók azért látszanak, mert a kontúrjuk sok vonalat (élet) tartalmaz és így jól kivehetők a többi szerkezet viszont szinte láthatatlanná válik (pl. Open GL megjelenítésnél az átlátszó szerkezetek teljesen eltűnnek).


Az Energetikai programban a szerkezetek hőátbocsátási tényezője 6.0, és nem módosítható.

EnergetikaAmennyiben a rétegrendeket az ÉPTÁR rétegrendszerkesztővel készíti és az ArchiCAD-ben ezeket használja, a szerkezetek tökéletesen konvertálódnak az Energetikai Programban. Minden más esetben a program a szerkezeteket nem ismert szerkezetnek tekinti és nem veszi számításba.
A nem az ÉPTÁR rétegrend-szerkesztővel (vagy a rétegrend-ajánlóval) készített rétegrendek esetében a rétegrendi összetevőket az Energetikai programban található adatbázis elemeivel le kell cserélni. Ebben az esetben figyeljen a rétegvastagságok változására.
Ha a rétegeket lecserélte és az U érték még mindig nem változott, akkor a réteg nincs a számításnál figyelembevéve. Ezt az adott rétegrend minden eleme mellett található adatsor végénél látható "N" betű jelzi. Ha az "N" betű felett "CTRL + kattintás" billentyűkombinációt használ, az "N" betű "I"-re vált és a szerkezet U értéke máris módosítja a rendszer U értékét.


Az Energetika programban fordítva jelennek meg a rétegrendi összetevők, a külső oldali rétegek vannak
belül, okozhat ez gondot?


EnergetikaA Hőátbocsátási tényező számítási algoritmus szemszögéből mindegy, hogy melyik a külső és a belső oldal, tehát ez nem okozhat problémát. A páratechnikai és a túlmelegedés vizsgálatnál viszont már eltéréseket okoz. A hiba, amennyiben ezt annak nevezzük, az ArchiCAD programban a fal megrajzolásánál keletkezhet, ugyanis a külső oldalt a program az ArchiCAD programban kialakított referenciavonal és a fal helyzete alapján határozza meg. Ugyanakkor az Energetikai Programban ez a probléma egy mozdulattal korrigálható, ha véletlenül rosszul exportálja a rétegrendi sorrendet.
Ahhoz, hogy a külső és belső oldalt felcserélje, nyomja meg a mellékelt képen látható gombot az energetikai programban.


Az Energetikai program minden nyílászáró hőnyereségét ÉSZAKI irányultsággal veszi figyelembe. így a téli
hőnyereség jóval kisebb.


Az egyszerűsített eljárásban a nyílászárók téli hőnyereségének számításakor minden nyílászárót északi -, míg nyári túlmelegedés vizsgálatának során minden nyílászáró déli fekvésűnek kell feltételezni. A program ennek ellenére tárolja a nyílászárók tájolási irányát, tehát a pontosabb számítások elvégzéséhez az Energetikai programból exportált adatok a valóságnak megfelelően lesznek megjelenítve a pontos számítási eljárásban.


Pillanatnyilag az ajtóknál a program minden esetben északot vesz figyelembe és nem számol
hőnyereséggel.


Az ÉSZAKI irány tekintetében a fentebbi pontban leírtak itt is igazak. Egyszerűsített eljárásnál minden nyílászárót északi fekvésűnek kell tekinteni. Az ArchiCAD ajtókat tömör szerkezetnek tekinti a program, melyeknek nincs hőnyereségük, amennyiben olyan erkélyajtót szeretne, amelyik számításba vehető az energetikai számítás során, akkor cserélje le ezeket az ajtókat Hofstädter vagy Internorm, ablak típusú erkélyajtókra. Ezek a termékkönyvtárak nem csak a felületi értékeiket viszik át jól az Energetikai Programba, hanem a pontos U értékük és g értékük is automatikusan feltöltődik.